İzmir’de AB Rüzgarı’ projesinin genel hedefi kamuoyunun AB süreci konusunda bilgilendirilmesi yoluyla İzmir ilinin AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına ve Avrupa Birliği’ne katılım sürecine yönelik sürdürülen alışmalar ile ilgili yerel düzeyde idari kapasitenin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Daha fazla bilgi için; www.projemizmir.gov.tr
Projenin Adı : İzmir’de AB Rüzgarı
Türü : AB Bakanlığı İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı
Toplam Bütçe : 121.573 TL
Süresi : 6 ay
Ortaklar : İZKA, Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
FAYDALI LİNKLER

ÖNEMLİ BELGELER