Projenin Adı   : WEB 2 Öğrenme Araçları
Türü              : Grundtvig Öğrenme Ortaklığı
Toplam Bütçe : 16.500 Euro
Süresi            : 2 yıl (20012-2014)
Projenin hedefi yetişkinlere ve özellikle işsiz kalmış ebeveynlere WEB 2.0 Öğrenme Araçlarını tanıtmak, bu araçları hem çocukları hem kendi kişisel gelişimleri için kullanmalarını teşvik etmektir.
Web 2.0 Araçları günümüzde ortaya çıkmış yeni kavramlardan biridir. Bu kavram gündeme gelmeden önce bireyler ağ üzerinde sadece bilgiyi okuyabiliyor, hazır olarak sunulan içeriği kullanabiliyorlardı. Web 2.0 kavramının gündeme gelmesiyle bireyler sadece bilgiyi tüketmek yerine bilgiyi üretmeye de başlamış oldu.Web 2.0 sayesinde artık daha çok kullanıcı merkezli, kullanıcının ağ üzerindeki hareketini kolaylaştıran, daha çok kullanıcının bu ortamlara katılımına önem veren ve bunun içinde kullanıcılara kolaylık sağlayan yeni bir çağ başlamış oldu.
Proje ortağı ülkelerde farklı öğrenme metodları ve WEB 2.0 öğrenme yöntemleri konusunda tecrübe paylaşımına gitmek, ebeveynleri WEB 2.0 terimleri ile tanıştırmak, özellikle çocuklarının daha etkin olduğu bu alanla ilgili farkındalık yaratmak, WEB 2.0 araçlarının faydalarını tanıtırken aynı zamanda zararlı olabilecek yanlarını da göstermek projenin özel amaçları arasındadır.
Proje hakkında daha fazla bilgi için; www.web2learn.info

 
 
FAYDALI LİNKLER

ÖNEMLİ BELGELER